Size nasıl yardımcı olabilirim?
Dijital Oyunlar

Blog

DİJİTAL İTİBARI KORUMAK İÇİN 7 ADIM

Bilinçli İnternet Kullanımı

Dijital itibarımız da tıpkı gerçek hayattaki itibarımız kadar büyük bir öneme sahiptir. Dijital itibarın kontrolü için ise bir kontrol listesi oluşturarak çevrimiçi hareketlerimizin kontrolünü sürdürebilir, itibarımızın olumlu yönde korunmasını sağlayabiliriz.

OYUN İÇİ LOOT BOX’LAR VE GÜVENDE KALMAK İÇİN İPUÇLARI

Bilinçli İnternet Kullanımı

Loot Box'lar yani ganimet kutuları video oyunlarında oyuncuların avatarları veya karakterleri için özelleştirme seçenekleri arasında değişiklik gösteren rastgele bir öge veya ganimet seçmek için kullanılan tükenebilir bir sanal öge olarak adlandırılmaktadır.

DİJİTAL ŞİDDETİN TEZAHÜRLERİ VE SİBER ZORBALIK!

Bilinçli İnternet Kullanımı

Dijital şiddet, internetin ve sosyal ağların yoğun bir şekilde kullanılmasıyla birlikte giderek daha belirginleşen ve çeşitlenen bir sorun olmaya başlamıştır. Her platformda, her yaştan bireyin yaşayabileceği dijital şiddeti, öncelikle tanıyabilmek ve tespit etmek önemli bir dijital beceridir, zira şiddeti uygulayan da, şiddete uğrayan da kimi zaman yapılan bu eylemleri “şiddet” olarak görmemekte, "espri", "şaka", "sahiplenme", "sevmek bahanesiyle kıskanma", "haberdar olma" ve benzeri davranışlarla özdeşleştirerek, şuursuz bir şekilde şiddet davranışlarını ve şiddet dilini devam ettirebilmektedir.

ÇOCUKLARDA DİJİTAL MAHREMİYET BİLİNCİ

Bilinçli İnternet Kullanımı

Mahremiyet tanımı herkesin en yalın haliyle bildiği gibi kişilerin yaşamlarında kendilerine ayırdıkları özel yer, gizlilik anlamına gelmektedir. Günümüzde dijitalleşmenin etkisi de dijital mahremiyet kavramı tanımını ortaya çıkarmıştır.

DİJİTAL OYUNLARIN GELİŞİMİ, YAPAY ZEKÂ VE SANAL VE ARTIRILMIŞ GERÇEKLİĞİN DİJİTAL OYUNLAR İLE ETKİLEŞİMİ

İnternet ve Teknoloji

Oyun kültürü, insanlık tarihi kadar eski olup devamlı gelişim göstermiş, farklı kültürlerde o kültürün geleneğine uygun oyunlar ortaya çıkmıştır.

DİJİTAL OYUNLARDA GÜVENLİK

İnternet ve Bilgi Güvenliği

Son yıllarda bilgisayar, internet ve mobil teknolojilerin gelişmesiyle beraber, çocuklar ve gençler oyun ihtiyacını sosyal oyunlar yerine dijital oyunlarla karşılama eğilimine girmiştir.

Dijital Oyun Ekonomisi

İnternet ve Teknoloji

Dijital Oyunlar Kitabı yazarlarından Arş. Gör. Gizem Ateş ve Prof. Dr. Cemalettin Aktepe Dijital Oyun Ekonomisi Bölümünde dikkat çekici şu açıklamalara yer veriyor;

Dijital Oyun Kültürü ve Sosyal Etkileşim

Sosyal Ağlar

Son 50 yıla damgasını vuran dijital oyunlar tarihsel gelişim sürecinde bireysel bir eğlence aracından ziyade, internetin de gündelik hayata daha fazla entegre olmasıyla birlikte sosyalleşmenin bir aracı haline gelmiştir.

Dijital Oyunlar: Bağımlılık mı? İstihdam mı?

Bilinçli İnternet Kullanımı

Bilgisayar oyunu, online oyun, çevrimiçi oyun, mobil oyun; hangi ismi söylerseniz söyleyin hepsi aynı kapıya çıkıyor ve hepsi dijital oyun. Çünkü hepsi de dijital araçlarla oynanıyor. Oyun denilince akla ilk gelenlerden biri de bağımlılık, oyun bağımlılığı. Çünkü toplumda böyle bir önyargı oluşmuş.

E-SPOR

İnternet ve Sağlık

Dijital oyunlar geçmişten günümüze bir eğlence aracı olarak tercih görmüş, gelişen internet, bilgisayar ve donanım gibi sürekli gelişen teknolojilere paralel olarak zaman içerisinde oyun üreticileri ve tüketicilerinin dijital oyunlara yönelik bakış açıları ve beklentileri değişime uğramıştır.

lightbulb_outline Doğum tarihinizi, adınızı, soyadınızı, art arda gelen sayıları şifre olarak kullanmamaya çalışın. En az 8 karakterli, sayılardan, büyük-küçük harflerden ve özel karakterlerden oluşan güçlü şifreler kullanın!
Toast Alert...