Size nasıl yardımcı olabilirim?
Dijital Oyunlar

Blog

SESLİ KİMLİK AVI DOLANDIRICILIĞI (VOICE PSHISHING) NEDİR?

İnternet ve Bilgi Güvenliği

Kimlik avı dolandırıcılığı günümüzde en yaygın siber saldırı türlerindendir. Genellikle kullanıcıların şifreleri, kredi kartı bilgileri, kimlik bilgileri gibi gizli bilgilere ulaşmak amacıyla yapılmaktadır. Kimlik avının çeşitli türleri bulunmakta ve sesli iletişim ortamları üzerinden gerçekleşen kimlik avı türü ise vishing olarak adlandırılmaktadır.

YENİ DİJİTAL TEHLİKE: SOSYAL MEDYA DİSMORFOFOBİSİ (BEDEN DİSMORFİK BOZUKLUĞU)

İnternet ve Sağlık

Güzelliğin bir bütün olduğunun ve her insanın "kusurlarıyla güzel” olduğu hakikatinin bilinmeyişi ile baş gösteren bu rahatsızlıkta, bireyler kendilerini parçalara bölerek görmektedirler. Kişi kendisini ruhuyla, varlığıyla, düşünceleriyle bir bütün olarak görmek yerine, kalın(!) olarak gördüğü bacaklarından, dolgun(!) olmayan dudaklarından, uzun(!) olmayan boyundan veya güzel olarak görmediği burnundan ibaret görmektedir. Kişi adeta, kusurlu olarak gördüğü bedeninin küçücük bir bölümünden ibaret hale gelmiştir.

ÇOCUKLAR DİJİTAL AYAK İZİ KONUSUNDA NASIL YÖNLENDİRİLEBİLİR?

Dijital araçların kullanım yaşının oldukça düştüğü durumundan yola çıkılarak küçük yaştaki çocuklar ve gençlerin erken yaşta çevrimiçi olmaları ve dijital bir kimlik oluşturdukları görülmektedir. Oluşturdukları bu dijital kimliklerin gelecekte karşılarına nasıl çıkacağı ne gibi etkiler yaratabileceği ise üzerinde düşündükleri bir durum değildir.

EKRAN BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELEDE 7 KOLAY YOL

Bilinçli İnternet Kullanımı

Telefon tasarımcılarının kişileri bağımlılığa yönlendirme noktasında belirli hileleri kullanmakta oldukları ifade edilmekte olup, kullanılan bu hileleri çözmek için ise önerdikleri ipuçları bulunmaktadır.

FAKE NEWS: DİJİTAL ÇAĞDA DEZENFORMASYON VE YALANIN YÜKSELİŞİ

Bilinçli İnternet Kullanımı

Dijital mecralarda bulunan bilgi kaynakları içinde, hakikatin ve gerçeğin ne olduğunu araştırmak ve gerçeğe ulaşmak çoğu zaman emek ve çaba isteyen meşakkatli bir süreçtir. Bilgi okuryazarlığı ve medya okuryazarlığı gibi beceriler gerektirir. Bunun yerine çoğu zaman, zahmetsiz ve kolay olan yol tercih edilir ve ekranlara düşen bilgi-haber bir dokunuş ile share! edilir. Ve “mission completed!” hissi ile bireyler, adeta sosyal bir sorumluluğu yerine getirirmişcesine, bilginin kaynağına inmeden, doğruluğundan emin olmadan "inanmak" ve "paylaşmak" suretiyle yalanın ve yanlışın dolaşımına muazzam katkılarda bulunmuş olurlar.

ÇOCUKLARIN MEDYA KULLANIM DURUMLARI VE EBEVEYN TUTUMLARI

Bilinçli İnternet Kullanımı

Dijital mecraların getirdiği avantajlar ve dezavantajlar düşünüldüğünde çocukların medya kullanım alışkanlıkları ve medya okuryazarlığı konularının ebeveynlerin üstünde durması gereken konular olduğu açıkça görülmektedir.

VİDEO OYUNLARI ÇOCUKLARIN ZEKÂSINI GELİŞTİREBİLİR Mİ?

İnternet ve Teknoloji

Teknolojinin hızla ilerlemesi şimdiki çocukluğun gidişatını da büyük ölçüde etkiledi ve çocukların ekranlarla geçirdikleri süreler ciddi derecede artış gösterdi.

DİJİTAL ORTAMDA MUNCHAUSEN (YAPAY BOZUKLUK)

Bilinçli İnternet Kullanımı

Teknoloji kullanımındaki artış sosyal medya araçlarının kullanımını da aynı derecede artırmış, bu artış beraberinde kişilerin kendi iç ve dış dünyalarına yansıyan değişikliklere de neden olmuştur.

BİLİŞİM SUÇLARI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER- III

Bu suçlardan herhangi biriyle karşılaştığınızda suçun işlendiği yerden sorumlu Polis Merkezi Amirliğine, Cumhuriyet Başsavcılığı’na veya Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerine şikâyette bulunabilirsiniz. Örneğin; adınıza sahte sosyal ağ hesabı açılmış ilgili hesabın olduğu siteye şikâyette bulunmalısınız ve bununla ilgili adli işlem başlatmak istiyorsanız yukarıda bahsedilmiş olan şikâyet yoluna gidebilirsiniz.

BİLİŞİM SUÇLARI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER- II

Kanunun diğer maddelerinde bilişim yoluyla işlenebilecek suçlara eklemeler yapılmak suretiyle düzenleme yoluna gidilmiştir. Ayrıca Türk Ceza Kanunu haricinde özel kanunlarda da bilişim yoluyla işlenebilecek suçlar ve bu suçlara karşılık gelen yaptırımlara yer verilmiştir.

lightbulb_outline Kullandığınız internet kaynaklarındaki bilgilerin güncel olmasına dikkat edin.
Toast Alert...