Size nasıl yardımcı olabilirim?
Dijital Oyunlar

Blog

BİLİŞİM SUÇLARI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER- II

Kanunun diğer maddelerinde bilişim yoluyla işlenebilecek suçlara eklemeler yapılmak suretiyle düzenleme yoluna gidilmiştir. Ayrıca Türk Ceza Kanunu haricinde özel kanunlarda da bilişim yoluyla işlenebilecek suçlar ve bu suçlara karşılık gelen yaptırımlara yer verilmiştir.

BİLİŞİM SUÇLARI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER- I

İnternet ve Bilgi Güvenliği

Bilgi teknolojilerinin hızla gelişimi toplumun her alanında değişimi de beraberinde getirmiştir. Bilişim teknolojileri her alanda köklü değişiklikler yaparak hayatımızın her yerinde etkili olmaya başlamış ve bu da yeni yeni suçların ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Birçok devlet bilişim alanında yasal düzenlemeler yapmak ve mevzuatlarını güncelleyip değiştirmek durumunda kalmıştır. Bilişim suçu Türk Ceza Hukuku’na ilk kez 1991 yılında 3756 sayılı Kanunla girmiştir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda bu alandaki suçlar hem “Bilişim Alanında Suçlar” adı altında bir bölümde düzenlenmiş hem de hırsızlık, dolandırıcılık gibi suçlar içerisinde yer almışlardır.

TEMEL HAKLARIN KORUNMASI BAĞLAMINDA İNTERNET AKTÖRLERİNİN SORUMLULUKLARI

Sosyal Ağlar

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvurunun Kabulünün 8. Yıldönümü nedeniyle 23 Eylül 2020 tarihinde düzenlenen “İnternet Çağında Temel Hak ve Özgürlüklerin Korunması” konulu sempozyumda BTK - İnternet Dairesi Başkanımız Sayın Bahadır Aziz SAKİN’in yapmış olduğu konuşma Anayasa Dergisinde yayınlanmıştır.

DİJİTAL DÜNYA İÇİN DİJİTAL ETİK

Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle eş zamanlı olarak internet ve sosyal medya platformları herkesin kullanabileceği, her türlü bilginin paylaşılabileceği bir mecra haline geldi.

SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞINDA KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN ETKİSİ

İnternet ve Sağlık

İnternet ve akıllı telefonların kullanımının hızla artması sosyal medya araçlarının kullanımının da aynı derecede artmasına neden olmuştur. Bazı kişiler sosyal medyayı günlük hayatlarının vazgeçilmezi olarak görme eğilimindedirler. Daha hızlı etkileşim kurma, bilgiye çabuk ulaşılabilirlik, başkalarının hayatlarını merak etme vb. durumlar sosyal medya kullanımının tercih edilmesinin sebepleri olabilmektedir. Sosyal medya, kişilerin günlük hayatlarının bir parçasını yansıtabildikleri ve sürekli aktif olan bir mecradır. Sosyal medya araçları ile kişiler kendilerini olmayı arzu ettikleri kimliklere bürünerek sergileyebilmekte hatta kimi zaman yaşam tarzları ve imajları anlamında aşırıya kaçabilmektedirler.

SOSYAL MEDYADA ÇOCUK MAHREMİYETİ

İnternet ve Mahremiyet

Sosyal medya araçlarının ortaya çıkmasıyla birlikte kişiler uzun zamandır görmedikleri arkadaşlarını bulma imkânına, onlardan birçok kanal aracılığıyla haber alma, takip etme, kendileri hakkında paylaşım yapma imkânı bulmuşlardır. Özellikle fotoğraf paylaşımının arttığı da açıkça görülebilmektedir.

ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ VE MAHREMİYET: TAKİP EDİLMESİ GEREKEN SÜREÇLER

Bilinçli İnternet Kullanımı

İnsan, doğası gereği diğer insanlarla veya belirli kişilerle temas halindedir. İnsanın diğer insanlarla iletişim halinde olması, ilişkiler kurması, insanın sosyal varlık olmasının bir sonucudur.

DİJİTAL MECRALARDA “ÇOCUK İSTİSMARI” HANGİ YÖNTEMLERLE GERÇEKLEŞİYOR?

İnternet ve Mahremiyet

Geçtiğimiz günlerde Amerika merkezli bir e-alışveriş sitesinde, çocuk kaçakçılığı ve ticareti yapıldığına dair kanıtlar, iddiaları doğrular nitelikte idi. "Wayfair Skandalı" olarak gündem olan bu olay ilk değil. Çocukların cinsel olarak istismar edildiği, şiddete uğradığı, Pedofillere pazarlandığı Pizzagate Olayı da, dünya çapında çok konuşulan, çocukların çevrim içi yollarla nasıl istismar edildiklerini gösteren olaylardan. Basına yansıdıkça haberdar olduğumuz bu vakıalar, çocuklarımızın bugün dijital ortamlarda hangi tehlikelerle karşı karşıya kalabileceklerinin de en büyük kanıtlarından.

ÇEVRİMİÇİ ÇOCUK İSTİSMARI İÇERİKLERİ İLE NASIL BAŞA ÇIKABİLİRİZ?

İnternet ve Mahremiyet

İnternet, toplumumuzun büyük bir kesimi tarafından etkin bir şekilde kullanılan ve kullanımı her geçen gün artan bir mecradır. Bu durum çevrimiçi ortamlardaki risklerin de artmasına yol açmaktadır. Hem olumlu hem olumsuz birçok etkisinin olduğu teknolojinin olumsuzluklarından gençler ve çocuklar yetişkinlere nazaran daha çok etkilenmektedirler. Teknolojinin olumlu kullanımı çocukların gelişiminde birçok fayda sağlayabilirken kimi zaman da tehlikeleri beraberinde getirip çeşitli mağduriyetlere yol açabilmektedir. İnternette karşılaşılabilen büyük tehditlerden biri çevrimiçi çocuk istismarıdır ve küçük yaştaki çocuklar bu gibi büyük tehditlere karşı savunmasız durumdalardır.

TEKNOLOJİ ÇAĞININ E-HASTALIKLARI

İnternet ve Sağlık

Teknoloji alanındaki değişim ve gelişmelerle birlikte daha önceden farklı birçok cihaz ile kullanılan uygulamalar tek bir cihaz üzerinden kullanılmaya başlanmıştır. Tek bir cihaz üzerinden her şeyi yapabilmenin faydaları göz ardı edilemezken bu faydaların beraberinde getirdiği olumsuzluklar da bir o kadar baş edilemez duruma gelmiştir.

lightbulb_outline İnternette kişisel fotoğraf ve video paylaşmadan önce bir kere daha düşünün! Gerçekten paylaşmanız gerekiyor mu?!
Toast Alert...