Size nasıl yardımcı olabilirim?
Dijital Oyunlar

Dijital Oyun Ekonomisi

Yazar(lar): Arş. Gör. Gizem Ateş, Prof. Dr. Cemalettin Aktepe | Grafik(ler): Evren GÜRDALAR | 15 August 2022, Monday 16:03 | 8,266 görüntüleme

Dijital Oyunlar Kitabı yazarlarından Arş. Gör. Gizem Ateş ve Prof. Dr. Cemalettin Aktepe Dijital Oyun Ekonomisi Bölümünde dikkat çekici şu açıklamalara yer veriyor;

Küresel ticarette dijital oyun ekonomisi, yüksek gelir getirici inovatif bir endüstri alanı olarak yer almakta. Dijital oyun pazarının büyüklüğü ve ihracat potansiyeli ülkeler için dikkat çekici bir alan. Bu noktada etkin rol alan uluslararası işletmelerin dijital oyun ekosistemindeki sürdürülebilir başarısı; dünya toplumları için değer yaratma, refah artırma, eğitim-sanat-bilim gibi birçok alanda yaratıcı yeteneklerin teknolojik ilerlemeye katkı sağlamasına olanak tanıyor. Uluslararası rekabette yazılım, hukuk, uluslararası ticaret gibi farklı disiplinlerin entegre çalışmasına ve emek sahnesinin nitelikli sosyal sermayesine olan ihtiyacını güçlendiriyor.

Dijital oyunların ihracat potansiyeli yüksek niş alanlardan biri olarak Türkiye’nin ihracat açığı dikkate alındığında önemli bir alan olduğu ifade edilebilir. Ülkelerin dijital oyunlar ithalatı, tüketicilerin refah göstergesi olarak ülkelerin kişi başı gelirleri, ülkelerin gelecekteki büyüme beklentisi, nüfus değişkeni gibi birçok faktör önem taşımakta. Dijital oyunlar doğası itibariyle pazara uzaklığı sıfıra indirmesi ve maliyet unsurlarını düşürmesiyle avantajlı bir rol üstlenmektedir.

İnovasyon ekonomisinin en önde gelen yapısı olan sanal pazarlar, dijital oyunların uluslararasılaşmasında büyük bir adım. Başta hızlı erişim olmak üzere kolay ödeme sistemleri gibi birçok olanaklarıyla tüketicilere hitap eden bir platform yapısından oluşuyor. Ürün (mal & hizmet), dağıtım, tutundurma ve fiyat politikaları birbirlerinden farklılık gösterse de temel yaklaşımları ortak. Ürün politikası yaklaşımı çok oyunculu veya bireysel oynama, oyunun kontrolünü devredebilme gibi özellikleri içerirken üreticilere ve geliştiricilere de destek vermek üzerine odaklıdır. Dağıtım politikası kültürel çeşitliliğe uyumlu dil ve içeriklerle zenginleştirme yaklaşımını baskın olarak gösterir. Tutundurma politikası ise sanal pazar yerlerine göre oldukça değişkendir ve kendilerine özgü kıymetli yaklaşımları bulunur. Bu nedenle temel yaklaşımı belirlemek zordur. Ancak oyunları sosyal medya platformlarında paylaşma, tanıtımını yapma vb. stratejilere ek olarak, oyunlarda etkileşimi artırmak için sohbet edebilme ve arkadaş olabilme seçeneklerini sunuyor. Forum imkanlarıyla oyunları tartışma, geliştiricilere eğitim düzenleme gibi stratejilerin yanı sıra üyelik sistemi ile tüketicilere özel uygulamaları benimsiyor. Fiyat politikası noktasında ise farklı para birimlerine entegre ödeme sistemleri, çeşitli sanal ödeme sistemleri, ücretli ve ücretsiz oyun içerikleri ile tüketicilerine ulaşıyor. Uluslararası işletmelerin bu politikalara uygun doğru sanal pazarlarda yer alması uluslararasılaşmasına önemli katkılar sağlayacaktır.

Tutku, kâr ve inovasyonun bir araya gelerek dijital oyunların sınırını her defasında yeniden belirlemesi küresel değer zincirinden küresel değer ağlarına aktarımını daha fazla genişletiyor. Dünyada artan takipçisi, global üreticisi ve geliştiricisi, marka değeri, cirosu, ihracat potansiyeli ile önemli pazar çeşitliliği sektöre yeni girişleri cazip hale getiriyor. Dijital oyunlar ekonomisinde rekabet başarısı sağlamak için iş birliği ağının oluşturulması ve kümelenmenin yaratılması önemlidir. Porter beş kuvvet faktör yaklaşımına göre, rekabet rakipler arasındaki çekişmeye ek olarak, yeni girişimci tehdidi, tedarikçinin pazarlık gücü, alıcının pazarlık gücü ve ikame ürün (mal & hizmet) tehdidi gibi faktörler arasında da bulunduğundan dijital oyun ekonomisindeki kârlılığın belirlenmesi karmaşık bir süreç barındırır. Bu bağlamda politika yapıcılar firma rekabetini etkileyen önemli kararlar (patent giriş engelleri yükseldiğinde kâr potansiyeli değişim göstermesi gibi) alırken, politika yapıcıların rekabet yapısını dikkate alması yarar sağlayacaktır.

Teknokent, startup düzeyinden başlayarak uluslararasılaşmaya devam eden işletmelerin iş birliği içinde yer almalarına, başarısız olanların sektörden çıkmaktan ziyade yeniden örgütlenmesine olanak sağlayan politikaların geliştirilmesi, dijital oyun ekonomisinde önemli avantajlar sağlayacaktır.

Yorumlar

  • Henüz yorum yapılmadı. Hemen düşüncelerinizi yazarak ilk yorumu siz yapabilirsiniz.
Yorum yapın
  • Doğrulama için e-posta adresinizin gerçek ve size ait olması gerekiyor.
  • E-posta adresiniz kesinlikle üçüncü kişilerle paylaşılmayacak, gizli kalacaktır.
  • Görünecek ad alanı için gerçek adınızı kullanmak zorunda değilsiniz.
  • İnternet üzerinde yapacağınız her işlem için IP adresinizin kayıt altına alındığını unutmamalısınız.
  • Yorumunuz yayınlanmadan önce editör onayından geçecektir.
lightbulb_outline Kullandığınız internet kaynaklarındaki bilgilerin güncel olmasına dikkat edin.
Toast Alert...