Size nasıl yardımcı olabilirim?
Dijital Oyunlar

Kişisel Verilerin Korunumu

22 June 2017, Thursday 21:33 | 175,941 görüntüleme

Dünyada ve ülkemizde giderek artan internet kullanımı, birçok kolaylığı beraberinde getirirken kişisel verilerin korunumu konusu da daha önemli hale gelmiştir.

Dünyada ve ülkemizde giderek artan internet kullanımı, birçok kolaylığı beraberinde getirirken kişisel verilerin korunumu konusu da daha önemli hale gelmiştir.

İnternet kullanan bireylerin %82,4’ünün sosyal medya kullanıcısı olduğu günümüzde, yapılan her paylaşım, internet ortamına girilen her veri size ve bilgilerinize ulaşmak isteyen kötü niyetli kişiler tarafından kullanılabilmektedir. Özellikle sosyal paylaşım ağları kötü niyetli kişilerin bilgilerinize ulaşabileceği en kestirme yoldur. Paylaşım yapmadan önce, yapacağınız paylaşımın ne gibi sonuçlar ve riskler doğurabileceğini detaylı bir şekilde düşünmeniz gerekir.

Dijital Vatandaşlık

İnternet kullanım demografisi ve kişisel verilerin korunumu ile ilgili Avrupa Birliği bünyesinde yapılan saha çalışmasında çarpıcı sonuçlara erişilmiştir. Söz konusu çalışmada, vatandaşların büyük bir çoğunluğunun sosyal ağlarda isimlerini (%79) resimlerini (%51) hangi ülke vatandaşı olduklarını (%47) açıkça paylaştığı gözlemlenmiştir. %62’si kendilerini korumak için kişisel verilerini en düşük seviyede paylaştıklarını ifade etmekte, araştırmaya katılanların %10’u kimlik bilgilerini paylaşmamakta, %50’si sosyal bilgilerini paylaşmamakta ve %90’ı hassas bilgilerini paylaşmamaktadır. Araştırmaya katılanların %70’si paylaştıkları kişisel verilerin nasıl kullanılacağı konusunda tedirgin ve sadece kişisel verilerinin kullanımı üzerinde kısıtlı oranda söz sahibi olabildiklerini düşünmekte, %74’i internet kullanırken kişisel verilerinin toplanması ve islenmesi konusunda rızalarının alınmasını istemekte, %55’i sosyal ağlarda kişisel verilerinin izinleri dışında kullanılması konusunda kaygı duymakta, %43’ü de firmaların kişisel verilerini izin almadan paylaşabileceği yönünde kaygı duymaktadır.

Anketi cevaplayanlara internetteki gizlilik sözleşmelerini okuyup okumadıkları sorulmuş ve % 58’i okuduğunu beyan etmiştir. Bunlardan, %34’ü okuyup anladığını söylemiş; %24’ü ise okuyup anlamadığını söylemiştir. Gizlilik sözleşmelerini okumayanlar ise okumama sebeplerini şöyle sıralamıştır:

 • İlgili web sitesinin bir gizlilik politikasının olmasının dahi yeterli olması düşüncesi(%41)
 • Kanunların her ne durumda olursa olsun kendilerini koruyacağı inancı (%27)
 • İlgili web sitesinin hiçbir durumda kendisini koruyamayacağı inancı (%24)
 • Herhangi bir düşüncesi olmayanlar (%15)

Akıllı telefonunuza indirdiğiniz ve oynamak için sabırsızlandığınız bir oyun bile küçük bir pop-up ile sizin rızanızı basit bir onaylama yöntemi ile aldıktan sonra siz oyunu oynarken rehberinizdeki kontakları kendi veri tabanına aktarabilmekte ve sonrasında da bunları ne iş yaptığını bilmediğiniz şirketlerle paylaşabilmektedir. Bu bağlamda, uzun zamandır devletler ve ilgili sektör paydaşları veri paylaşımında kullanıcının kontrolünü arttıracak teknik çözümler üretmeye çalışırlarken öte yandan internet kullanıcılarının da dikkat etmesi gereken birtakım noktalar bulunmaktadır.

Bunun için;

 1. İnternet web tarayıcınızın ‘do not track (izlememe)’ seçeneğini aktif hale getirmenizi öneririz. Konu ile ilgili daha detaylı bilgiye web güvenliği bölümünden ulaşabilirsiniz.
 2. İşlem yapmak istediğiniz web sayfalarının kullanım politikası ve gizlilik sözleşmelerini okuyunuz. Ayrıca ilgili sayfanın iletişim, hakkımızda bölümlerinden sayfa hakkında bilgi alınız.
 3. Mobil platformlardan indirdiğiniz uygulamaların sizlerden ne gibi bilgiler toplandığını hususunu iyi analiz ediniz. Gerekirse çok fazla kullanmayacağınız uygulamaları telefonunuza indirmeyiniz.
 4. İndirdiğiniz mobil uygulamaların nelerle senkronize olduğuna dikkat edin. Senkronize olmasını istemediğiniz bilgileri devre dışı bırakın. Bunun için telefon ayarlarınızdan hesaplarınızı, uygulama yönetiminizi, konum servislerinizi ve güvenliğinizi tekrar gözden geçirmenizi tavsiye ederiz.
 5. Sosyal ağlarda gizlilik ve güvenlik ayarlarınızı tekrar gözden geçirin. Bunun için sosyal ağlarda güvenlik bölümünü okumanızı tavsiye ederiz. Ayrıca, Trend Micro Güvenlik Araştırmalarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Rik Ferguson, kullanıcıların Facebook’ta dikkat etmesi gereken 5 maddeyi şu şekilde sıralamaktadır:

Facebook’ta Dikkat Etmeniz Gereken 5 Husus

 1. Eğer bir arkadaşınızın duvarında paylaştığınız mesajın gizlilik ayarlarını kontrol etmezseniz, otomatik olarak “arkadaşınızın arkadaşları” mesajınızı görebilecek şekilde ayarlanır.
 2. Paylaştıklarınızın istemediğiniz kişiler tarafından görülmesinin önüne geçmek için gizlilik ayarlarını yapmanız da yeterli olmuyor. Eğer sizin paylaştığınız şeyin altına herhangi bir Facebook kullanıcısı etiketlenirse, bu kişi tüm konuşmaları ve paylaşımınızı görüyor.
 3. Kamuya açık bir etkinlik ya da sayfada bir paylaşımda bulunduğunuzda, bu paylaşımın gizlilik ayarlarını değiştiremezsiniz. Sadece o paylaşımı kendi profilinizden kaldırabilirsiniz.
 4. Gizlilik ayarları “Arkadaşlarımın arkadaşı” olarak belirlenmiş bir paylaşımı arkadaşınızın duvarına yerleştirdiğinizde, “İstemediğiniz” kişiler de o paylaşımı görecektir. Çünkü onlar sizin arkadaşınız.
 5. Paylaştıklarınız herkese açık olsun ya da sadece arkadaşlarınızın arkadaşları görebilsin. Tanımadığınız birçok insanın sizi gördüğünü ve arkadaşlıktan çıkardığınız kişilerin dahi sizi takip edebildiğini unutmayın. Bu sebeple paylaşımlarınıza her zaman dikkat edin.

Kişisel Verilerin Korunması Kanununa Göre Haklarınız Neler?

Kişisel veri sahipleri olarak Anayasanın 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” artık yasallaşmıştır. Bu Kanuna göre sahip olduğumuz haklardan bazıları şunlardır:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme.
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme.
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme.
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme.
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme.
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde, zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
 • Kanunun tam metnine ve diğer haklarınızı öğrenmek için aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/04/20160407-8.pdf

ETİKETLER

#KişiselVeriler

lightbulb_outline Bağımlılık sorunlarının önüne geçmek için, internette geçirdiğiniz süreyi sınırlandırın.
Toast Alert...