Size nasıl yardımcı olabilirim?
Dijital Oyunlar
BTK, AÇIK KAYNAK PROJESİNİN İLK KİTABINI YAYINLADI
24 May 2021, Monday 18:30

BTK, AÇIK KAYNAK PROJESİNİN İLK KİTABINI YAYINLADI

Yazar(lar): Dr. Şahin BAYZAN | 24 May 2021, Monday 18:30 | 2,002 görüntüleme

Dijital okuryazarlık, kullanıcıların dijital ortamda etkin şekilde çalışabilmeleri için gerekli olan bilişsel, sosyolojik ve duygusal becerileri içermektedir. Dijital dünyayı anlamak, fırsatlarından faydalanmak, teknolojiyi etkin ve verimli kullanabilmek, risklerinin farkında olmak, tehdit ve tehlikelerden korunmak için iyi bir dijital okuryazar olmak önemlidir.

Günümüzde savunma sanayi, sağlık, ulaşım, eğitim gibi pek çok alan, bilişim sistemlerine bağlı çalışıyor. Geçmişe göre çok daha fazla verinin bu sistemler içerisinde tutulduğu bir dünyada yaşıyoruz. Artık her şey daha akıllı hâle geliyor. Nesnelerin interneti, büyük veri ve yapay zekâ gibi kavramlar gün geçtikçe hayatımızda daha fazla yer ediniyor. Fiziksel bilgilerin dijital ortama aktarılması, üretilmesi, paylaşılması, onlara erişilmesi, etkileşimlerin dijitalleşmesi; üretilen, saklanan ve iletilen veri miktarını gitgide artırmaktadır.

Bugün, dünya nüfusunun yarıdan fazlası internete bağlanabilmektedir. Akıllı telefonlar ve akıllı cihazların her alanda kullanımı sürekli artmaktadır. Tüm bu gelişmeler, bir taraftan dünyanın farklı yerlerinde yaşayan insanların sanal ortamlarda birbirine yakınlaşmasını sağlarken diğer taraftan kuşaklar arasındaki mesafenin gitgide açılmasına da neden olmaktadır.

İnternet ve teknolojinin içine doğan “dijital yerliler” ile internetle sonradan tanışan “dijital göçmenler” arasında dijital okuryazarlık bakımından uçurumlar oluşmaya başlamıştır. Aradaki bu uçurumun ortadan kalkabilmesi en azından internete erişim imkânları arasındaki farkın giderilebilmesi için bu alanda yeni bilgiler edinmek ve bilgi teknolojileri konusunda kişinin kendisini geliştirme çabası son derece önemlidir. Bu amaçla internetin ve teknolojinin sunmakta olduğu açık kaynaklardan faydalanmak önem arz etmektedir. Bilgi ve iletişim teknolojileri ile iç içe yaşayan bireylerin bu ortamın sağladığı olanaklardan güvenli bir biçimde yararlanabilmesi için çeşitli bilgi ve becerilere sahip olması gerekmektedir. Bu becerilerin artmasında açık kaynak içeriklerin etkisi büyük olacaktır.

Bu amaçla, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), açık kaynak felsefesinin ve yaklaşımının benimsenmesine ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak amacıyla “Dijital Okuryazarlık” konusunda zengin içerik üretmek, yapılan çalışmaların paylaşılmasına ve yaygınlaştırılmasına destek olmak, içerik kalitesini ve niteliğini artırmak ve literatüre katkı sunmak için “Açık Kaynak Dijital İçerik Üretme Projesini” başlatmıştır. Projenin hedefi ise ülkemizdeki uzman ve akademisyenlerin bilgi birikimi ve deneyimlerini BTK’nın sunduğu açık kaynak içerik üretim platformu desteğiyle ülkeye açmak, kişisel ve kurumsal farkındalıkları artırmak, öğrenme kültürünü geliştirmek, yaygınlaştırmak, açık kaynak paylaşım felsefesini geliştirmek ve sonuçta okuryazarlığın teknolojiye, sanata, bilime, inovasyona, ekonomiye ve üretime dönüşmesine katkı sunmaktır.

Diğer bir ifade ile hedef, dijital okuryazarlığın faydaya, toplumsal refaha ve mutluluğa, gelişmeye, ticarete, kaliteye, verimliliğe, ekonomiye dönüşmesi ve sonuçta “dijital okur-yazar-üretir paylaşır-pazarlar-satar” yaklaşımına dönüştürülmesi ile ülke ekonomisine ve geleceğine katkı sağlamaktır. Projenin ilk kitabı, Kurumumuz Güvenli İnternet Merkezi koordinesinde akademisyenler, eğitimciler ve alanında uzman kamu görevlisi ve yöneticiler tarafından kaleme alınan “Dijital Okuryazarlık: Araçlar, Metodolojiler, Uygulamalar ve Öneriler” kitabı tamamlanmış ve herkesin erişimine açılmıştır.

Projenin Dijital Okuryazarlık: Araçlar, Metodolojiler, Uygulamalar ve Öneriler tıklatarak erişebilirsiniz.

Yorumlar

  • Henüz yorum yapılmadı. Hemen düşüncelerinizi yazarak ilk yorumu siz yapabilirsiniz.
Yorum yapın
  • Doğrulama için e-posta adresinizin gerçek ve size ait olması gerekiyor.
  • E-posta adresiniz kesinlikle üçüncü kişilerle paylaşılmayacak, gizli kalacaktır.
  • Görünecek ad alanı için gerçek adınızı kullanmak zorunda değilsiniz.
  • İnternet üzerinde yapacağınız her işlem için IP adresinizin kayıt altına alındığını unutmamalısınız.
  • Yorumunuz yayınlanmadan önce editör onayından geçecektir.
lightbulb_outline Bağımlılık sorunlarının önüne geçmek için, internette geçirdiğiniz süreyi sınırlandırın.
Toast Alert...