Size nasıl yardımcı olabilirim?
Dijital Oyunlar
TEMEL HAKLARIN KORUNMASI BAĞLAMINDA İNTERNET AKTÖRLERİNİN SORUMLULUKLARI
Sosyal Ağ Platformları

TEMEL HAKLARIN KORUNMASI BAĞLAMINDA İNTERNET AKTÖRLERİNİN SORUMLULUKLARI

Grafik(ler): Evren GÜRDALAR | 25 April 2022, Monday 09:30 | 3,364 görüntüleme

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İnternet Daire Başkanı Bahadır Aziz Sakin Anayasa Yargısı Dergisi’nde ‘Temel Hakların Korunması Bağlamında İnternet Aktörlerinin Sorumlulukları’ konulu bir makale kaleme aldı.

Makalede, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun zararlı içeriklerle mücadelesinden, içeriğin çıkarılması ve özel tebligat düzenlemesine, sosyal medya düzenlemesinden hukuki ve teknik sorunlara kadar birçok önemli nokta vurgulandı.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU’NUN ZARARLI İÇERİKLERLE MÜCADELESİ

Makalede Sakin, gerek internet gerekse de sosyal medya kullanımındaki artışlar ile birlikte maalesef kötüye kullanımın miktarının da her geçen gün arttığının, tercihini pozitif içeriklerden yana kullananların sayısının, olumsuz içeriklerden yana kullananların sayısının karşısında azaldığının ve kötüye kullanımın giderek yaygınlaştığının altını çizdi. Bu bağlamda Sakin, “BTK tarafından zararlı içerikler ile mücadele kapsamında verilen erişimin engellenmesi kararları ağırlıklı olarak çocukların cinsel istismarı, müstehcenlik, fuhuş ve kumar suçlarına ilişkin olup Ağustos 2020 itibarıyla bugüne kadar tedbir uygulanan bu suçlar, toplam engelleme oranları içinde %99,62’lik bir orana tekabül etmektedir.” ifadelerini kullandı.

Sakin, BTK’nın ücretsiz bir hizmeti olan güvenli internet hizmetinden yaklaşık 7,3 milyon abonenin faydalanmakta olduğunu, çocuklarımız ve gençlerimizin internetin zararlı içerik ve etkilerinden bu yolla korunduğunu, İnternet Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren “Güvenli İnternet Merkezi”nin interaktif ve dijital ortamdaki faaliyetleriyle de yüzbinlerce gence internetin güvenli ve bilinçli kullanımı konusunda hizmet verildiğini aktardı.

Kişiyi yaşadığı toplumda soyutlanmaya itecek, küçük düşürecek, haysiyet cellatlığı içeren her türlü saldırının, kişilik haklarına yönelik ihlal ve müdahale kapsamında olduğunu belirten Sakin; “5651 sayılı Kanun’un, 7253 sayılı Kanun ile değiştirilmeden önceki hâlinde sadece “erişim engellenmesi” kararı verilmesi mümkünken 7253 sayılı Kanun’un 5’inci maddesiyle 5651 sayılı Kanun’un 9’uncu madde uygulaması genişletilerek hâkimin “içeriğin çıkarılması” kararını da verebilmesi şeklinde değişiklik yapılmıştır.” ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ

Sosyal medya üzerinden tacize, iftiraya, itibar suikastlarına uğrayan ancak ülkemizde sosyal ağlara başvuracakları hiçbir muhatap bulamayan vatandaşlarımız için 7253 sayılı Kanun ile, sosyal medyaya diğer birçok ülkede olduğu gibi temsilci belirleme ve vatandaşlarımızdan gelen taleplerin karşılanması noktasında yükümlülükler getirildiğini, sosyal ağlara, vatandaşların kişilik hakları ve özel hayata ilişkin başvurularına 48 saat içinde geri dönüş yapmaları kuralı getirilerek mağduriyetlere karşı hızlı aksiyon alınmasının amaçlandığını vurgulayan Sakin, “Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından kabul edilen bu düzenlemedeki gerekçeler incelendiğinde, öncelikle ortada ötelenmeyecek bir sorun olduğu gerçeğinden yola çıkıldığı görülmektedir. Bu son düzenlemeyi, “sorunu yok” sayarak görmezden gelmek, “bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler” mantığıyla kendi hâline bırakmak yerine, millet iradesi adına bir çözüm arayışı bulma olarak değerlendiriyor, çözümün taraflarından birinin bu konuda bir adım atmaya yanaşmaması karşısında, onu adım atmaya zorlamaktan başka bir niyetle değerlendirmenin son derece yanlış olduğuna inanıyoruz.” İfadelerini kullandı.

Sakin, sosyal ağların tamamının “HTTPS” olarak bilinen kriptolu (şifreli) yayın yaptığından dolayı sayfa bazlı engelleme yapmanın teknik olarak mümkün olmadığını, bundan dolayı yasadışı içeriklerin çıkarılmasının, ilgili sosyal ağ sağlayıcıların tamamen kendi inisiyatiflerine kaldığını ifade ederek, “Bir yanda ağır kişilik hakları ihlaline uğramış ve uğramakta olan bir birey, öte yanda ihlalin gerçekleştiği platform ve vatandaşın hâkimden koruma tedbirlerinin uygulanması istemi; yani Devlet... Şifreli yayın yapan internet aktörlerinin teknik olarak erişimin engellenememesi nedeniyle yükümlülüklerini yerine getirmeme tutumu hukuka saygı tutumu ile yer değiştirmeli ve verilecek kararlarda bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi bir tür kusur sorumluluğu olarak değerlendirmeye alınmalıdır.” tespitinde bulundu.

Son olarak,
İnternetin, hızlı ve değişken yapısı nedeniyle özel hayat ve kişilik haklarının yanı sıra millî güvenlik anlamında da sonuçlar doğurduğuna, sosyal medya üzerinden gelişecek kitlesel hareketler, manipülatif etki alanlarının çabuk sonuç vermesi, bilgi kirliliği ve provokasyonların sanal ortamda yer bulmasıyla kamusal anlamda ağır sonuçlar doğurabileceğine değinen Sakin makaleyi şu ifadelerle sonlandırdı: “5651 sayılı yasa, internetin dinamizmi karşısında değişimleriyle birlikte sürekli yenilenerek vatandaşlarımızı zararlı etkilere karşı korumaktadır. Son değişikliklerle bu koruma alanında önemli bir adım atılmıştır. Sürekli yenilenme ihtiyacı duyulan bu alanda oluşabilecek sorunların, yerinde düzenlemelerin yanı sıra internet aktörlerince ülkesel kast sistemleri oluşturulmadan, vatandaşlık farkı gözetmeden, eşit, şeffaf, hızlı ve doğrusal bir ilişki biçimi kurmalarıyla çözülebileceğine inanıyoruz.”

Makalenin tamamına TEMEL HAKLARIN KORUNMASI BAĞLAMINDA İNTERNET AKTÖRLERİNİN SORUMLULUKLARI adresinden ulaşabilirsiniz.

Yorumlar

  • Henüz yorum yapılmadı. Hemen düşüncelerinizi yazarak ilk yorumu siz yapabilirsiniz.
Yorum yapın
  • Doğrulama için e-posta adresinizin gerçek ve size ait olması gerekiyor.
  • E-posta adresiniz kesinlikle üçüncü kişilerle paylaşılmayacak, gizli kalacaktır.
  • Görünecek ad alanı için gerçek adınızı kullanmak zorunda değilsiniz.
  • İnternet üzerinde yapacağınız her işlem için IP adresinizin kayıt altına alındığını unutmamalısınız.
  • Yorumunuz yayınlanmadan önce editör onayından geçecektir.
lightbulb_outline İlk defa kullandığınız internet sayfalarının "Hakkımızda" bölümünü mutlaka okuyun.
Toast Alert...