Size nasıl yardımcı olabilirim?
Dijital Oyunlar
KVKK ve TCK 132. Maddesi Kapsamında Sosyal Medya Mesajları ve Hukuki Sorumluluk
Sosyal Ağlar

KVKK ve TCK 132. Maddesi Kapsamında Sosyal Medya Mesajları ve Hukuki Sorumluluk

Yazar(lar): Av. Hatice Nur KALAN | Grafik(ler): Evren GÜRDALAR | 27 March 2024, Wednesday 15:23 | 397 görüntüleme

Günümüzde, iletişim ve bilgi paylaşımı için en yaygın araçlardan biri haline gelen sosyal medya platformları, içerdikleri mesajlarla zaman zaman yasal sorunlara yol açabilmektedir. Bu yazıda, sosyal medya mesajlarının 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) ve Türk Ceza Kanunu (TCK) Madde 132 kapsamında nasıl değerlendirildiğine dair temel bir inceleme sunulmaktadır.

KVKK Kapsamında Değerlendirme:
Kişisel Verilerin Tanımı ve İşlenmesi:
KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu), kişisel verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen bir kanundur. Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanır. Sosyal medya mesajlarında paylaşılan ad, soyad, adres, telefon numarası, fotoğraf gibi bilgiler kişisel veri olarak kabul edilir.
KVKK'ye göre, kişisel verilerin işlenmesi hukuka uygun olmalı ve belirli bir amaç için gerekli olmalıdır. Veri işleyen, verileri güvenli bir şekilde saklamak ve yetkisiz erişime karşı korumak zorundadır.

Sosyal Medya Kullanıcılarının Sorumlulukları:
Sosyal medya kullanıcıları, paylaştıkları mesajlarda yer alan kişisel verilerin korunmasından sorumludur. Kişisel verileri hukuka aykırı olarak işleyen veya yayan kişiler hakkında KVKK tarafından idari para cezası uygulanabilir.

KVKK'ye Aykırılık Hallerine Örnekler:
• Rızası olmadan bir kişinin kişisel bilgilerini paylaşmak
• Kişisel verileri güvenli bir şekilde saklamamak
• Kişisel verileri üçüncü kişilere hukuka aykırı olarak devretmek

TCK Madde 132 Kapsamında Değerlendirme:
Özel Hayatın Gizliliği Kavramı:
TCK Madde 132, "Bir kimseyi, özel hayatının gizliliğini ihlal edecek şekilde dinleyen, görüntü veya ses kaydı yapan, görüntü veya sesleri hukuka aykırı olarak ele geçiren, ifşa eden kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır." hükmünü içerir. Özel hayatın gizliliği, kişinin özel yaşamına ilişkin bilgi ve belgelerin rızası olmadan başkaları tarafından öğrenilmesine karşı korunma hakkıdır.

Sosyal Medya Mesajları ve Özel Hayatın Gizliliği:
Sosyal medya mesajlarında özel hayatın gizliliğini ihlal eden içerikler paylaşmak TCK Madde 132 kapsamında suç teşkil edebilir. Örneğin; bir kişinin rızası olmadan onu çıplak fotoğraf veya videoları paylaşmak ya da bir kişinin özel mesajlarını paylaşmak bu kapsamda değerlendirilebilir. Ayrıca bir kişinin özel hayatına ilişkin bilgileri örneğin özel yazışmalarını veya ailevi sorunlarını izinsiz olarak paylaşmak da TCK Madde 132 kapsamında suç teşkil edebilir.

TCK Madde 132'ye Aykırılık Hallerine Örnekler:
• Bir kişinin rızası olmadan onu çıplak veya özel bir pozisyonda gösteren fotoğraf veya videoları paylaşmak
• Bir kişinin özel yazışmalarını veya ailevi sorunlarını izinsiz olarak paylaşmak
• Bir kişinin özel hayatına ilişkin bilgileri ifşa etmek için onu tehdit etmek

Sosyal Medya Kullanıcılarının Dikkat Etmesi Gereken Hususlar:
• Kişisel verileri paylaşmadan önce ilgili kişinin rızasını almak.
• Özel hayatın gizliliğini ihlal edecek içerikler paylaşmamak.
• Hakaret, tehdit veya şantaj içeren mesajlar paylaşmamak.
• Yalan veya yanlış bilgi içeren mesajlar paylaşmamak.

Sosyal Medya Platformlarının Sorumlulukları:
Sosyal medya platformları, kullanıcıların kişisel verilerini korumak ve özel hayatın gizliliğini ihlal eden içerikleri engellemek için gerekli önlemleri almak zorundadır.

Sosyal Medya Platformlarında Sıkça Görülen Yasa Dışı Paylaşımlar ve Yasal Sonuçları:
1. Hakaret ve Tehdit:
Sosyal medya platformlarında sıkça karşılaşılan sorunlardan biri, hakaret ve tehdit içeren mesajlardır. TCK Madde 125'e göre, bir kimseye onur, saygınlık ve namusuna saldırıda bulunacak şekilde sözler söylemek veya fiillerde bulunmak hakaret olarak nitelendirilir ve bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
Tehdit ise TCK Madde 106'da düzenlenir ve bir kimseye kanuna aykırı bir zarar ilave edeceğinden bahisle korku salmak olarak tanımlanır. Tehdit, bir yıldan üç yıla kadar hapis veya beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılabilir.

2. Şantaj:
Sosyal medya platformlarında bir kimseyi kanuna aykırı veya yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya icbar etmek amacıyla isnat veya ifşa yoluna gidilmesi şantaj olarak değerlendirilir. TCK Madde 283'e göre şantaj, bir yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

3. Yalan ve Yanlış Bilgi Yaymak:
Sosyal medya platformlarında yalan ve yanlış bilgi yaymak, toplumda panik ve kaos yaratabilir. TCK Madde 217'ye göre, bir kimseye karşı yalan beyanla isnatta bulunmak bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
Ayrıca TCK Madde 282'ye göre, bir kimsenin siyasi, askeri veya ekonomik alanda Devletin güvenliğine veya kamu düzenine açıkça zarar verecek nitelikte yalan haberler uydurmak veya yaymak, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

4. Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek:
Sosyal medya platformlarında bir kişinin rızası olmadan özel hayatına ilişkin fotoğraflarını veya videolarını paylaşmak özel hayatın gizliliğini ihlal olarak değerlendirilir. TCK Madde 132'ye göre, özel hayatın gizliliğini ihlal etmek bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

5. Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak İşlemek:
Sosyal medya platformlarında bir kişinin rızası olmadan kişisel verilerini paylaşmak veya üçüncü kişilere devretmek KVKK'ye aykırılık teşkil eder. Bu durumda KVKK tarafından idari para cezası uygulanabilir.

Sosyal Medya Kullanıcılarına Tavsiyeler:
Sosyal medya platformlarını kullanırken dikkatli olmak ve yasalara uymak önemlidir. Bu nedenle, kullanıcıların aşağıdaki hususlara dikkat etmesi önerilir:
• Paylaşımlar yapmadan önce iyi düşünmek ve yasalara uygun olup olmadığını değerlendirmek.
• Hakaret, tehdit, şantaj, yalan veya yanlış bilgi içeren paylaşımlardan kaçınmak.
• Özel hayatın gizliliğini ihlal edecek içerikler paylaşmamak.
• Kişisel verileri paylaşmadan önce ilgili kişinin rızasını almak.
• KVKK ve TCK'nın ilgili hükümlerini öğrenmek ve uygulamak.

Sosyal Medya Platformlarının Sorumlulukları:
Sosyal medya platformları, kullanıcıların yasa dışı içerikler paylaşmasını engellemek için gerekli önlemleri almak zorundadır. Bu kapsamda, platformların aşağıdaki adımları atması önerilir:
• Yasa dışı içerikleri tespit etmek ve kaldırmak için algoritmalar geliştirmek.
• Kullanıcılara yasalara uygun içerik paylaşmaları konusunda uyarılar yapmak.
• Yasa dışı içerik paylaşan kullanıcılar hakkında gerekli yaptırımları uygulamak.

Sosyal Medya İçeriklerinin İspat Aracı Olarak Kullanılması ve Yargı Sürecindeki Rolü
Sosyal medya platformları, suçların işlenmesine ilişkin delil elde etme sürecinde giderek artan bir önem kazanmaktadır. Paylaşılan mesajlar, fotoğraflar ve videolar bir suçun işlendiğine dair güçlü ispat (kanıt) niteliğinde olabilir.

Sosyal Medya İçeriklerinin Delili Olarak Kabulü:
Türk Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) uyarınca, hukuka uygun olarak elde edilen her türlü bilgi ve belge delil olarak kabul edilebilir. Bu kapsamda, sosyal medya içerikleri de belirli şartlar altında delil olarak kullanılabilir.

Sosyal Medya İçeriklerinin Delili Olarak Kullanılabilmesi İçin Gerekli Şartlar:
• Sosyal medya içeriğinin hangi kullanıcı tarafından paylaşıldığının tespit edilmesi gerekir.
• İçeriğin gerçekliği ve sonradan değiştirilmediği ispatlanabilmelidir.
• İçeriğin hukuka uygun bir şekilde elde edilmiş olması gerekir. Örneğin, bir kişinin sosyal medya hesabına izinsiz olarak girilerek elde edilen içerik delil olarak kabul edilmeyebilir.

Yargı Sürecindeki Rolü:
Sosyal medya içerikleri, yargı sürecinde aşağıdaki gibi farklı şekillerde kullanılabilir:
• Suçun işlendiğine dair somut delil olarak sunulabilir. Örneğin bir kavga anında çekilen video kaydı kavgaya kimin sebep olduğuna dair delil olarak kullanılabilir.
• Sanığın veya şüphelinin savunmasını çürütmek için kullanılabilir. Örneğin hırsızlıktan suçlanan kişi suç tarihinde başka bir şehirde olduğunu iddia ediyorsa, sosyal medyada o tarihte bulunduğu şehrin fotoğraflarını paylaşmış olması, bu savunmayı çürütebilir.
• Mağdurun beyanını destekleyici nitelikte delil olarak kullanılabilir. Örneğin taciz suçundan şikayetçi olan kişi, sanığın kendisine tehdit içerikli mesajlar attığını gösteren ekran görüntüleri sunabilir.
• Tarafların iddialarını desteklemek veya çürütmek için kullanılabilir. Örneğin bir kira davasında ya da ticari davada, taraflar arasındaki yazışmalar iddiaların kanıtlanmasında kanıt olarak kullanılabilir.

Sosyal Medya İçeriklerinin Kullanımına İlişkin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:
• Sosyal medya içeriklerinin tek başına delil olarak yeterli olmayabileceği unutulmamalıdır. Genellikle diğer delillerle birlikte değerlendirilerek bir anlam ifade eder.
• Sosyal medya içeriklerinin manipüle edilmiş olabileceği ihtimali de göz önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle, içeriklerin doğruluğunun ispatlanması önemlidir.

Sonuç
Sosyal medya içerikleri, suçların soruşturulması, kovuşturulması ve mahkeme süreçlerinde tarafların iddialarını kanıtlamada önemli bir rol oynamaktadır. Şu an için Yargıtay, sosyal medya mesajlarını delil olarak kabul etme konusunda isteksiz olsa da gelecekte bu kanıtların daha büyük bir rol oynayacağı açıktır. Bu bağlamda, KVKK'nin 5/e Maddesi kapsamında sosyal medya yazışmalarının mahkemeye delil olarak sunulması uygun olabilir. Ancak TCK'nin 132. Maddesi kapsamında bu tür mesajlaşmalar suç olarak değerlendirilebileceği ve bu veriyi işleyen ve kullanan kişiye yönelik yaptırımlar uygulanabileceği unutulmamalıdır.

Yorumlar

  • Henüz yorum yapılmadı. Hemen düşüncelerinizi yazarak ilk yorumu siz yapabilirsiniz.
Yorum yapın
  • Doğrulama için e-posta adresinizin gerçek ve size ait olması gerekiyor.
  • E-posta adresiniz kesinlikle üçüncü kişilerle paylaşılmayacak, gizli kalacaktır.
  • Görünecek ad alanı için gerçek adınızı kullanmak zorunda değilsiniz.
  • İnternet üzerinde yapacağınız her işlem için IP adresinizin kayıt altına alındığını unutmamalısınız.
  • Yorumunuz yayınlanmadan önce editör onayından geçecektir.
lightbulb_outline Unutmayın, gerçek hayatta suç sayılan her şey, internette de suçtur.
Toast Alert...