Size nasıl yardımcı olabilirim?
Dijital Oyunlar

Sosyal Ağlar

Sosyal Medya Platformlarının Sorumlulukları

Sosyal Ağlar

Sosyal medya platformları, günlük yaşantımızda önemli bir role sahip olup iletişim kurma, bilgi paylaşma ve başkalarıyla bağlantı kurma şeklimizi değiştirmiştir. Ancak bu platformların hızlı yükselişi hem kullanıcılar hem de platformlar için bir dizi yasal zorluk ve sorumluluğu beraberinde getirmiştir. Bu makale, sosyal medya platformlarının karşılaştığı yasal yükümlülükleri ve faaliyetlerini düzenleyen düzenlemelerin değişen yapısını incelemektedir.

KVKK ve TCK 132. Maddesi Kapsamında Sosyal Medya Mesajları ve Hukuki Sorumluluk

Sosyal Ağlar

Günümüzde, iletişim ve bilgi paylaşımı için en yaygın araçlardan biri haline gelen sosyal medya platformları, içerdikleri mesajlarla zaman zaman yasal sorunlara yol açabilmektedir. Bu yazıda, sosyal medya mesajlarının 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) ve Türk Ceza Kanunu (TCK) Madde 132 kapsamında nasıl değerlendirildiğine dair temel bir inceleme sunulmaktadır.

DEZENFORMASYON: BİLGİYE VE HABERE YAKLAŞIM NASIL ETKİLENİYOR?

Sosyal Ağlar

Geleneksel medya araçlarında haber, gazetecilik ilkelerine göre hazırlanır, denetime tabidir ve kaynağı bellidir. Fakat sosyal medya ortamlarının yapısı gereği her birey içerik üretebildiğinden bilginin güvenilir bir kaynağı bulunmaz. Her birey kendi medya kanalını oluşturabilir, her birey kendi ideolojisi ve amaçları doğrultusunda bilgiyi yayınlayıp, paylaşabilir.

FAKE NEWS: DEZENFORMASYONUN YAYILMASINDA SOSYAL AĞLARIN ETKİSİ

Sosyal Ağlar

Gazetecilik pratiklerinden uzakta veya belli odaklar ve belli amaçlar doğrultusunda oluşturulan bilgilerin sosyal ağlardaki paylaşım ve dolaşım faaliyetleri; kimi zaman manipülasyon, kimi zaman terör, kimi zaman propaganda, kimi zaman algı yönetimi, kimi zaman nefret söylemleri, kimi zaman toplumu kutuplaştırma, kimi zaman ise sadece “etkileşim” gibi hedefler doğrultusunda, dezenformasyon ve bilgi kirliliği oluşturarak, kitleleri son derece olumsuz bir şekilde etkilemektedir.

Dijital Oyun Kültürü ve Sosyal Etkileşim

Sosyal Ağlar

Son 50 yıla damgasını vuran dijital oyunlar tarihsel gelişim sürecinde bireysel bir eğlence aracından ziyade, internetin de gündelik hayata daha fazla entegre olmasıyla birlikte sosyalleşmenin bir aracı haline gelmiştir.

TEMEL HAKLARIN KORUNMASI BAĞLAMINDA İNTERNET AKTÖRLERİNİN SORUMLULUKLARI

Sosyal Ağlar

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvurunun Kabulünün 8. Yıldönümü nedeniyle 23 Eylül 2020 tarihinde düzenlenen “İnternet Çağında Temel Hak ve Özgürlüklerin Korunması” konulu sempozyumda BTK - İnternet Dairesi Başkanımız Sayın Bahadır Aziz SAKİN’in yapmış olduğu konuşma Anayasa Dergisinde yayınlanmıştır.

SOSYAL MEDYA ALGIMIZI NASIL YÖNETİYOR?

Sosyal Ağlar

Teknolojinin hızla gelişmesi ile kişilerin bilgiye ulaşmaları ve bu bilgileri aktarmaları oldukça kolay bir hale gelmiştir. Kişiler istedikleri gibi içerik ve bilgi paylaşma imkânına sahipler ve aynı zamanda ilgi alanları doğrultusunda kendilerini gelişme amaçlı paylaşılan bilgilerden de istifade edebilmektedirler. Bilgilere erişimin hızla olmasının getirdiği avantajların yanı sıra dezavantajları da bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi kaynakların güvenirliği konusudur. Herhangi bir konu hakkında internette araştırma yaparken kısa zamanda birden çok kaynak karşımıza çıkmakta ve bu bilgilerin bazıları kimi zaman bizleri yanıltabilmektedir. Tam da bu noktada bilginin istenilen şekilde evirilmesi ve bir algı yaratmak uğruna değiştirilebileceği gerçeğini unutmamak gerekir.

SOSYAL MEDYANIN BİREYSEL VE TOPLUMSAL ETKİLERİ-2

Sosyal Ağlar

Tüketim toplumlarında bireyler yaşamak için tüketmez, tüketmek için yaşar hale gelirler. Çünkü tükettikçe bir sosyal statü kazanılacağı, bir kimlik kazanılacağı inancı hâkim olmuştur. Bireyler kendilerini markalar yoluyla ifade etmektedir. X marka spor ayakkabısı olmadan bireyin spor yapmaya hakkı yoktur sanki veya Y marka otomobile sahip olmadan, birey kendisini asla o grubun üyesi gibi hissedemeyecektir(!) Birey kişiliğiyle değil, kullandığı ve sahip olduğu eşyalarla, metalarla kendini konumlamakta ve tanımlamaktadır.

SOSYAL MEDYADA GÖRGÜ KURALLARINA DİKKAT EDİYOR MUYUZ?

Sosyal Ağlar

Sosyal medyada gezinirken pek çok şeye dikkat etmiyoruz. Tweet'lerimiz, Instagram fotoğraflarımız veya Facebook paylaşımlarımızın çoğu uygulama üzerinden kaldırsak dahi aslında tamamen silinmiyor. Dürüst olalım. Sosyal medyada herhangi bir şey paylaşmadan önce kendimize şu soruyu soruyor muyuz: “ Bunu gerçekten paylaşmalı mıyım? ”

BİR “SOSYAL MEDYA” YAZISI

Sosyal Ağlar

İlk soru şu: İnsanoğlu, sosyal medyayı neden bu kadar sevdi? Belki, beğenilmek için… Peki, neden beğenilme isteği duyar insan? Neden hayatı üzerinden “hesap” ya da “bildirim” verme ihtiyacı hisseder sosyal medyada başka insanlara, başka hayatlara? Hem yöneltilen bu “beğeniler”, gerçek midir?

lightbulb_outline Bağımlılık sorunlarının önüne geçmek için, internette geçirdiğiniz süreyi sınırlandırın.
Toast Alert...