Size nasıl yardımcı olabilirim?
Dijital Oyunlar
HAKARET, TEHDİT VE ŞANTAJ SUÇU İLE KARŞILAŞTIĞIMIZDA NE YAPMALIYIZ?
İnternet ve Mahremiyet

HAKARET, TEHDİT VE ŞANTAJ SUÇU İLE KARŞILAŞTIĞIMIZDA NE YAPMALIYIZ?

Yazar(lar): Av. Hatice Nur KALAN | Grafik(ler): Evren GÜRDALAR | 15 May 2023, Monday 18:33 | 7,796 görüntüleme

Hakaret, Tehdit ve Şantaj da dâhil olmak üzere internet ortamında işlenen suçlar hakkında temel bilgileri daha önce, Bilişim Suçları Hakkında Bilinmesi Gerekenler adlı blog yazımızda incelemiştik.

Söz konusu yazıya, şu adresten ulaşılabilirsiniz: https://www.guvenliweb.org.tr/blog-detay/bilisim-suclari-hakkinda-bilinmesi-gerekenler-ii

Bu yazımızda özel olarak, hakaret, tehdit ve şantaj suçlarından ve bu suçların mağdurlarının neler yapması gerektiğinden basitçe bahsedilecektir.

Hakaret

Hakaret Suçu, TCK 125’de düzenlenmiştir. Buna göre, bir kişinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte somut bir fill veya olgu isnat etmek veya sövmek hakaret suçunu oluşturur. Hakaret suçunun basit halinin cezası 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası veya adli para cezasıdır. Hakaret suçu, takibi şikâyete bağlı bir suçtur. Yani cumhuriyet savcısı ancak şikâyet üzerine soruşturmaya başlayabilecektir. Fakat hakaret suçunun TCK 125/3’de düzenlendiği gibi, kamu görevlilerine, kişinin dini kutsallarından bahisle veya kişinin inandığı dinin emirlerine uygun davranmasından dolayı işlenmesi halinde, cumhuriyet savcısı şikâyet olmadan re’sen soruşturma işlemlerine başlayabilir. TCK 125/3 maddesindeki durumlar haricinde, mutlaka bir şikâyet gereklidir.

https://www.guvenliweb.org.tr/dosya/ESDA3.jpg

Hakarete Uğrayan Kişi Ne Yapmalıdır?

Hakarete uğrayan kişi ilk olarak, eğer hakaret internet ortamında yapıldı ise bu hakareti içeren e-mail, ekran görüntüsü, mesaj vs… gibi kanıtları, hakareti yapanın bilgilerini, hakaretin yapıldığı zaman gibi bilgileri kaydetmelidir. Bu toplanan bilgiler bir şikâyet dilekçesi ile Cumhuriyet Savcılığı’na bildirilmeli ve şikâyet dilekçesi ile hakaret eden kişinin cezalandırılması talep edilmelidir. Eğer hakaret suçu, hakaretin nitelikli hallerinden birisini örneğin kamu görevlilerine hakaret suçunu oluşturuyorsa, bu durumda kişi Cumhuriyet Savcılığı’na başvurabileceği gibi, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün bu konudaki ihbarların yapılabileceği https://onlineislemler.egm.gov.tr/Sayfalar/Ihbar.aspx sitesinden de ihbarda bulunulabilir.

Tehdit

Tehdit suçu TCK 106’da düzenlenmektedir. TCK 106/1’de tehdit suçunun tanımı yapılmıştır. Buna göre; “Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahis” tehdit suçunu oluşturmaktadır. Tehdit, sözlü veya yazılı olabileceği gibi bir davranışla da olabilir. Tehdit suçunu gerçekleştiren fail, 6 aydan 2 yıla kadar hapis ile cezalandırılır. Suçun mağdurunun kadın olması durumunda, ceza 9 aydan az olamaz.
Tehdit suçu ancak gerçek kişilere karşı işlenebilir. Tüzel kişiler tehdit suçunun mağduru olamazlar. Ancak koşulları varsa, tüzel kişinin çalışanları aleyhine tehdit suçunun varlığından bahsedebiliriz. Tehdit suçunun temel hali de nitelikli hali de şikâyete bağlı değildir, şikâyet olmadan re ‘sen soruşturulur.

https://www.guvenliweb.org.tr/dosya/f1f5E.jpg

Tehdit Edilen Kişi Ne Yapmalıdır?

Tehdit edilen kişi ilk olarak, eğer tehdit internet ortamında yapıldı ise bu tehditi içeren e-mail, ekran görüntüsü, mesaj vs… gibi kanıtları, tehdit eden kişinin bilgilerini, tehditin yapıldığı zamanı kaydetmelidir. Bu toplanan bilgiler bir şikâyet dilekçesi ile Cumhuriyet Savcılığı’na bildirilmeli ve şikâyet dilekçesi ile tehdit eden kişinin cezalandırılması talep edilmelidir. Tehdit suçunun hem basit, hem de nitelikli hali şikâyete bağlı olmayan, re ’sen soruşturulan bir suçtur. Fakat tehdit edilen kişinin, Cumhuriyet Savcılığı’nın re ‘sen hareket etmesini beklemeden, kendiliğinden yasal hakkını talep etmesi sürecin hızlı işlemesine yardımcı olabilir. Tehdit edilen kişi, Cumhuriyet Savcılığı’na başvurmadan önce, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ait olan https://onlineislemler.egm.gov.tr/Sayfalar/Ihbar.aspx sitesinden de ihbarda bulunularak, sürecin daha hızlı işlemesine yardımcı olabilir.

Şantaj

Şantaj suçu ise TCK 107’de düzenlenmiştir. Buna göre; “bir kimseyi kanuna aykırı veya yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya veya yapmamaya ya da haksız çıkar sağlamaya zorlamak” şantaj suçunu oluşturmaktadır. Şantaj suçu tehdit suçunun özel bir görünümünü oluşturmaktadır. Şantaj suçunun faili 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve adli para cezası ile cezalandırılır. Şantaj suçu şikâyete bağlı bir suç değildir. Bu nedenle, re ‘sen soruşturmaya tabidir. Şantaj suçu sadece gerçek kişilere karşı işlenebilir. Tüzel kişiler bu suçun mağduru olamazlar.

https://www.guvenliweb.org.tr/dosya/Iebet.jpg

Şantaja Uğrayan Kişi Ne Yapmalıdır?

Şantaja uğrayan kişi ilk olarak, eğer şantaj internet ortamında yapıldı ise bu şantajı içeren e-mail, ekran görüntüsü, mesaj vs… gibi kanıtları, şantajın içeriğini, şantajı yapanın bilgilerini, şantajın yapıldığı zamanı kaydetmelidir. Bu toplanan bilgiler bir şikâyet dilekçesi ile Cumhuriyet Savcılığı’na bildirilmeli ve şikâyet dilekçesi ile tehdit eden kişinin cezalandırılması talep edilmelidir. Şantaj, tehdit suçunun özel bir halidir, bu nedenle re ‘sen soruşturulan, takibi şikâyete bağlı olmayan bir suçtur. Fakat şantaja uğrayan kişin, Cumhuriyet Savcılığı’nın re ‘sen hareket etmesini beklemeden, kendiliğinden yasal hakkını talep etmesi sürecin hızlı işlemesine yardımcı olabilir. Şantaja uğrayan kişi, Cumhuriyet Savcılığı’na başvurmadan önce, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ait olan https://onlineislemler.egm.gov.tr/Sayfalar/Ihbar.aspx sitesinden de ihbarda bulunularak, sürecin daha hızlı işlemesine yardımcı olabilir.

Yorumlar

  • Henüz yorum yapılmadı. Hemen düşüncelerinizi yazarak ilk yorumu siz yapabilirsiniz.
Yorum yapın
  • Doğrulama için e-posta adresinizin gerçek ve size ait olması gerekiyor.
  • E-posta adresiniz kesinlikle üçüncü kişilerle paylaşılmayacak, gizli kalacaktır.
  • Görünecek ad alanı için gerçek adınızı kullanmak zorunda değilsiniz.
  • İnternet üzerinde yapacağınız her işlem için IP adresinizin kayıt altına alındığını unutmamalısınız.
  • Yorumunuz yayınlanmadan önce editör onayından geçecektir.
lightbulb_outline Doğum tarihinizi, adınızı, soyadınızı, art arda gelen sayıları şifre olarak kullanmamaya çalışın. En az 8 karakterli, sayılardan, büyük-küçük harflerden ve özel karakterlerden oluşan güçlü şifreler kullanın!
Toast Alert...