Size nasıl yardımcı olabilirim?
Dijital Oyunlar

İnternet ve Bilgi Güvenliği

DİJİTAL OYUNLARDA GÜVENLİK

İnternet ve Bilgi Güvenliği

Son yıllarda bilgisayar, internet ve mobil teknolojilerin gelişmesiyle beraber, çocuklar ve gençler oyun ihtiyacını sosyal oyunlar yerine dijital oyunlarla karşılama eğilimine girmiştir.

SESLİ KİMLİK AVI DOLANDIRICILIĞI (VOICE PSHISHING) NEDİR?

İnternet ve Bilgi Güvenliği

Kimlik avı dolandırıcılığı günümüzde en yaygın siber saldırı türlerindendir. Genellikle kullanıcıların şifreleri, kredi kartı bilgileri, kimlik bilgileri gibi gizli bilgilere ulaşmak amacıyla yapılmaktadır. Kimlik avının çeşitli türleri bulunmakta ve sesli iletişim ortamları üzerinden gerçekleşen kimlik avı türü ise vishing olarak adlandırılmaktadır.

BİLİŞİM SUÇLARI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER- I

İnternet ve Bilgi Güvenliği

Bilgi teknolojilerinin hızla gelişimi toplumun her alanında değişimi de beraberinde getirmiştir. Bilişim teknolojileri her alanda köklü değişiklikler yaparak hayatımızın her yerinde etkili olmaya başlamış ve bu da yeni yeni suçların ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Birçok devlet bilişim alanında yasal düzenlemeler yapmak ve mevzuatlarını güncelleyip değiştirmek durumunda kalmıştır. Bilişim suçu Türk Ceza Hukuku’na ilk kez 1991 yılında 3756 sayılı Kanunla girmiştir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda bu alandaki suçlar hem “Bilişim Alanında Suçlar” adı altında bir bölümde düzenlenmiş hem de hırsızlık, dolandırıcılık gibi suçlar içerisinde yer almışlardır.

DİJİTAL DÜNYANIN KARANLIK YÜZÜ, DOXING!

İnternet ve Bilgi Güvenliği

Gerçek yaşamda mahremiyetimize nasıl önem veriyorsak,hayatımızın bir parçası haline gelen dijital medyada paylaştığımız içeriklerde de mahremiyetimizi korumamız aynı derecede önem taşımaktadır. Peki, dijital dünyada mahremiyetimize gölge düşürebilecek doxing tehlikesinin farkında mıyız?

KARŞIMIZDA SOSYAL MÜHENDİS OLDUĞUNU NASIL ANLARIZ?

İnternet ve Bilgi Güvenliği

Araştırmalara göre başkalarıyla iletişim kurarken içgüdülerimizi dinleriz ve içgüdülerimizin bir kısmı da karşımızdaki kişinin sözsüz olarak nasıl davrandığına bağlıdır. Sizin hoşunuza gidecek, anlaşabileceğiniz insanlar daha öncesinde sizi araştırıp nelerden hoşlandığınızı bilirlerse, verdikleri sözsüz ipuçlarıyla sizin istediğiniz şekilde iletişim kurmayı sağlarlarsa ve kendisiyle iletişim kurmanızın size iyilik getireceği hissini size verirlerse inanın oldukça tehlikeli bir hal alabilirler ve bir anda kendinizi kurban olarak bulabilirsiniz! Sosyal mühendislerin beden dillerini ve yüz ifadelerini çözümleyebilmek sizi kurban olmaktan kurtaracaktır.

SOSYAL MÜHENDİSLİKTE BİLİNÇALTI TEKNİKLER

İnternet ve Bilgi Güvenliği

Sosyal mühendislik yöntemleri kullanılarak veri toplamaya yönelik girişimler dijital ortamda değişiklik gösterebiliyor Bilinçaltı teknikleri kullanmak, sosyal mühendislik yöntemlerinden sadece biri. Bilinçaltı teknikler ya da subliminal mesajlar kullanılarak yapılan haberlerin, programların, filmlerin, dizilerin, dijital oyunların ve birçok görsel yayınların veya müzik, ses dosyaları gibi işitsel yayınların, insanların zihinsel, fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimlerini olumsuz yönde etkilediği bilinmektedir. Bu tarz görsel yayınlarda olası siber zorbalık, siber şiddet ve cinsel içerik, online taciz gibi durumlar görülmektedir.

SOSYAL MÜHENDİSLİK RİSKLERİ

İnternet ve Bilgi Güvenliği

Siber güvenlikte %100 güvenlik diye bir durum söz konusu değildir ve güvenliğin en zayıf halkası insan faktörüdür. Bilişim sistemlerine gerçekleştirilen saldırılara karşı alınan önlemler, çoğunlukla insan hatası sebebiyle savunmasız kalabilmektedir. İnsanlar stres altındayken karar verme mekanizmaları çalışmayabilir, algıları zayıflayabilir, dikkatleri dağılabilir ve kendilerini büyük bir baskı altında hissederler. Bu baskı sonucunda da siber saldırıya zemin hazırlayabilir, geri dönülemez hatalar yapabilirler.

İNTERNET KULLANIMI SUÇ ORANINI ETKİLER Mİ?

İnternet ve Bilgi Güvenliği

İnsanlar arasındaki iletişim türlerinde internet gün geçtikçe ön plana çıkmaktadır. Her kültürden, her kesimden, her ırktan, her milletten insanların geniş kitlelerle haberleşmesini sağlayan yöntemlerden biridir. Hızlı ve kolay olması internet kullanımını daha cazip hale getirmektedir. Devletin ileri gelenleri, ünlüleri, işçisi, memuru, öğrencisi, öğretmeni, çocuğu, yaşlısı birçok kişinin ulaşması rahat bir mecra haline geldi. Bu sayede bazı konularda bilinçlenme ve farkındalık sağlama açısından teknolojinin ve internet kullanımının önemi çok büyüktür.

ELİNDEKİ BİLGİSAYARI YAVAŞÇA YERE BIRAK…

İnternet ve Bilgi Güvenliği

Gelecekte suçların nasıl olacağıyla ilgili bir fikriniz var mı? Eski çağlarda yaşıyor olsak hırsızlık, dolandırıcılık, soygun, gasp gibi suçlar hep fiziksel olurdu. Fakat günümüzde dijital çağın ilk adımlarını atarken gelecekte bizi hangi suçların beklediğini biraz düşünmekte fayda var.

KİŞİSEL VERİLERİMİZ VE BİZ

İnternet ve Bilgi Güvenliği

Her internet kullanıcısı, az ya da çok kişisel verilerini gönüllü olarak internette paylaşıyor veya paylaşmak zorunda kalıyor. Çünkü uygulamaların büyük bir çoğunluğu kişisel bilgilerimize erişim izinleri istiyor. Biz kullanıcılar da bu uygulamaları kullanabilmek adına belki de gönülsüz olarak bu izinleri veriyoruz, vermek zorunda kalıyoruz.

lightbulb_outline Gerçek hayatta yapmayacağınız hiçbir şeyi, internet ortamında da yapmayın.
Toast Alert...