Size nasıl yardımcı olabilirim?
Dijital Oyunlar

İnternet ve Sağlık

ÇAĞIN HASTALIĞI: SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI

İnternet ve Sağlık

Günümüzde internet kullanımının oldukça yaygın olduğunu söylemek mümkündür. İnternet kullanımında en fazla tercih edilen ve kişilerin daha fazla vakit geçirmesine sebep olan mecra ise sosyal medyadır. Sosyal medya kişilere iletişim kurabilme, haber takip edebilme imkânı, bilgi paylaşımı, arkadaşlarla takipleşme gibi farklı unsurları bir arada sunmakta ve bu sebeple daha çok ilgi çekebilmektedir. Aynı zamanda kişilerin kendilerini ifade edebildikleri, düşüncelerini paylaşabildikleri bir alanı da kapsamaktadır.

DİJİTAL OYUN BAĞIMLILIĞI, ETKİLERİ VE ÖNLEME

İnternet ve Sağlık

“Oyun oynamayı bıraktığımız gün, öğrenmeyi de bırakırız.” diyor William Glasser. Nasıl ki her çocuğun oyuna ihtiyacı varsa ve oyun oynamak çocuklar için bir öğrenme alanı sağlıyorsa, yetişkinlerin de en az çocuklar kadar oyun oynamaya ihtiyaçları vardır. Önemli olan yaşa, bilişsel kapasiteye uygun oyunlar tercih etmek, oyunlar ile gerçek hayattaki sorumluluklar arasındaki dengeyi sağlayabilmektir.

VİDEO OYUNLARI ÇOCUKLARIMIZI NASIL ETKİLİYOR?

İnternet ve Sağlık

Video oyunlarının günlük yaşamda kişiler üzerinde ne gibi etkileri var, çocukları, gençleri nasıl etkiliyor diye genel olarak bakıldığında karşımıza ilk çıkan durumlar potansiyel zararları üzerinedir.

E-SPOR

İnternet ve Sağlık

Dijital oyunlar geçmişten günümüze bir eğlence aracı olarak tercih görmüş, gelişen internet, bilgisayar ve donanım gibi sürekli gelişen teknolojilere paralel olarak zaman içerisinde oyun üreticileri ve tüketicilerinin dijital oyunlara yönelik bakış açıları ve beklentileri değişime uğramıştır.

DİJİTAL OYUN VE KENDİNE ZARAR VERME DAVRANIŞI

İnternet ve Sağlık

Dijital oyunlar dünya genelinde ve tüm yaş gruplarında giderek yaygın hale gelmektedir. Eğlence amaçlı oyun katılımı halen herkes tarafından en fazla bilinen sebep olmakla birlikte rekabet, para kazanma ve kendini ispat etme gibi çok farklı amaçlarla dijital oyunlar oynanmaktadır. Oyunların doğasındaki çeşitliliğe bağlı olarak oynayan kişiler için oluşturduğu riskler de farklılık göstermektedir.

YENİ DİJİTAL TEHLİKE: SOSYAL MEDYA DİSMORFOFOBİSİ (BEDEN DİSMORFİK BOZUKLUĞU)

İnternet ve Sağlık

Güzelliğin bir bütün olduğunun ve her insanın "kusurlarıyla güzel” olduğu hakikatinin bilinmeyişi ile baş gösteren bu rahatsızlıkta, bireyler kendilerini parçalara bölerek görmektedirler. Kişi kendisini ruhuyla, varlığıyla, düşünceleriyle bir bütün olarak görmek yerine, kalın(!) olarak gördüğü bacaklarından, dolgun(!) olmayan dudaklarından, uzun(!) olmayan boyundan veya güzel olarak görmediği burnundan ibaret görmektedir. Kişi adeta, kusurlu olarak gördüğü bedeninin küçücük bir bölümünden ibaret hale gelmiştir.

SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞINDA KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN ETKİSİ

İnternet ve Sağlık

İnternet ve akıllı telefonların kullanımının hızla artması sosyal medya araçlarının kullanımının da aynı derecede artmasına neden olmuştur. Bazı kişiler sosyal medyayı günlük hayatlarının vazgeçilmezi olarak görme eğilimindedirler. Daha hızlı etkileşim kurma, bilgiye çabuk ulaşılabilirlik, başkalarının hayatlarını merak etme vb. durumlar sosyal medya kullanımının tercih edilmesinin sebepleri olabilmektedir. Sosyal medya, kişilerin günlük hayatlarının bir parçasını yansıtabildikleri ve sürekli aktif olan bir mecradır. Sosyal medya araçları ile kişiler kendilerini olmayı arzu ettikleri kimliklere bürünerek sergileyebilmekte hatta kimi zaman yaşam tarzları ve imajları anlamında aşırıya kaçabilmektedirler.

TEKNOLOJİ ÇAĞININ E-HASTALIKLARI

İnternet ve Sağlık

Teknoloji alanındaki değişim ve gelişmelerle birlikte daha önceden farklı birçok cihaz ile kullanılan uygulamalar tek bir cihaz üzerinden kullanılmaya başlanmıştır. Tek bir cihaz üzerinden her şeyi yapabilmenin faydaları göz ardı edilemezken bu faydaların beraberinde getirdiği olumsuzluklar da bir o kadar baş edilemez duruma gelmiştir.

KORONAVİRÜS (COVİD-19) SALGINI VE KORONAFOBİ ETKİSİ

İnternet ve Sağlık

Dünya Sağlık Örgütü, Covid-19’un dünya genelinde tüm kişilerde endişe ve panik uyandıran bir salgın olduğunu duyurmuştur. Kişilerin endişe ve panik haline sürüklenmelerinin sebebi ise salgına maruz kalmış olmaları veya virüse yakalanma ihtimallerinin kişiler üzerinde büyük bir tehdit oluşturmasıdır.

ÇOCUKLARI BEKLEYEN GİZLİ TEHLİKENİN FARKINDA MIYIZ?

İnternet ve Sağlık

Hepimiz biliyoruz ki artık ekransız bir hayat düşünülemez. Hayatımızın her alanında olan ekranlar; çocuğuyla, genciyle, yaşlısıyla her birimiz için sunduğu fırsatlar ve yararlandığımız alanlar doğrultusunda bizler için farklı anlamlar taşımakta. Peki, sunduğu fırsatların yanı sıra ekranlarda çocuklarımızı bekleyen gizli tehlikelerin farkında mıyız?

lightbulb_outline Doğum tarihinizi, adınızı, soyadınızı, art arda gelen sayıları şifre olarak kullanmamaya çalışın. En az 8 karakterli, sayılardan, büyük-küçük harflerden ve özel karakterlerden oluşan güçlü şifreler kullanın!
Toast Alert...