Size nasıl yardımcı olabilirim?
Dijital Oyunlar

İnternet ve Teknoloji

AIRDROP VE CYBERFLASHING

İnternet ve Teknoloji

AirDrop dosya paylaşımını basit bir şekilde sağlayarak vazgeçilmez bir özellik haline geldi. Son dönemlerde ise bu işlevin kötüye kullanımı yaygınlaşmaktadır.

DİJİTAL OYUNLARIN GELİŞİMİ, YAPAY ZEKÂ VE SANAL VE ARTIRILMIŞ GERÇEKLİĞİN DİJİTAL OYUNLAR İLE ETKİLEŞİMİ

İnternet ve Teknoloji

Oyun kültürü, insanlık tarihi kadar eski olup devamlı gelişim göstermiş, farklı kültürlerde o kültürün geleneğine uygun oyunlar ortaya çıkmıştır.

Dijital Oyun Ekonomisi

İnternet ve Teknoloji

Dijital Oyunlar Kitabı yazarlarından Arş. Gör. Gizem Ateş ve Prof. Dr. Cemalettin Aktepe Dijital Oyun Ekonomisi Bölümünde dikkat çekici şu açıklamalara yer veriyor;

VİDEO OYUNLARI ÇOCUKLARIN ZEKÂSINI GELİŞTİREBİLİR Mİ?

İnternet ve Teknoloji

Teknolojinin hızla ilerlemesi şimdiki çocukluğun gidişatını da büyük ölçüde etkiledi ve çocukların ekranlarla geçirdikleri süreler ciddi derecede artış gösterdi.

DİJİTAL DÜNYA BİZİ SAĞIRLAŞTIRIYOR MU?

İnternet ve Teknoloji

Yüzümüzü, gözümüzü ve kulaklarımızı teknolojik cihazlara öyle çok dönüyoruz ki; "görmedim, duymadım, bilmiyorum" mottosunda, nezaketsizliğe, bencilliğe, ahlaki ve kültürel normsuzluğa, dijital sağırlığa ve dijital körlüğe doğru hızla yol alıyoruz.

TEKNOLOJİYLE BİRLİKTE GELEN DİJİTAL ŞİDDET KAVRAMI

İnternet ve Teknoloji

Şiddet, güç ve baskı uygulayarak insanların fiziksel veya psikolojik açıdan zarar görmesine neden olan bireysel veya toplu hareketlerdir. Şiddet, özel veya kamusal alanda (evde, aile bireyleri arasında, sokakta, iş yerinde) meydana gelebilir. Teknolojiyle beraber şiddet unsurunun yeni bir uzantısı olarak da dijital şiddet kavramı ortaya çıkmıştır. Kullanıcıların teknolojiyi sorunlu kullanmasından kaynaklı yeni bir şiddet alanı diyebiliriz. Dijital şiddet kavramının tam olarak neyi ifade ettiğine gelmeden şiddetin yalnızca fiziksel olmadığı bir diğer türünün de duygusal şiddet olduğunu önemle vurgulamak gerekir. Şiddet deyince illa birinin birine el kaldırması, vurması gerekmez. Karşımızdaki kişiye karşı ses tonumuzu yükseltmek, bağırarak bir şeyleri ifade etmeye çalışmak da şiddettir. Duygusal şiddete maruz kalan kişiler kendilerini değersiz hissederler. Üstelik zamanla gördüğü duygusal şiddetten kaynaklı kendini hep yanlış yapıyormuş, hep hatalı ve suçlu gibi hissedebilir. İşte karşımızdaki insanda bu denli bir değersizlik duygusu uyandırmak da bir psikolojik şiddettir.

DİJİTAL İFTİRA

İnternet ve Teknoloji

Bir an için şöyle düşünün; sahte kimlikler arkasına saklanarak, internetten veya sosyal medyadan yalan ve iftiralarla sizi tehdit eden dijital katiller olsa ne yaparsınız? Büyük bir nefret ve kin ile hareket eden bu dijital katiller, sizi hedef tahtasına koysa nasıl davranırsınız? Böyle bir durumla karşılaşsanız psikolojiniz nasıl olur?

#TWEEN KAVRAMI ve BİLİNMEYEN YÜZÜ

İnternet ve Teknoloji

Bizim çocuklarımız; ekonomiyi bir din gibi kutsallaştıran, piyasayı özel teşebbüs ekonomisinin yönetmesi gerektiğini savunan neoliberalizm sistemin asla umurunda değildir, olmayacaktır da. Çünkü bunlar için para, her şeyden önemlidir ve bunun kazanılabilmesi için de toplumdaki tüketimi artırmak, körüklemek gerekir.

DİJİTAL MEDYA, PLATFORMLAR VE ÇOCUK

İnternet ve Teknoloji

Teknolojinin hayatımızı birçok açıdan etkilediği bir dönemden geçiyoruz. Argümanlar değişse de teknolojik değişimler yaşandığı müddetçe bu etkileşim ve değişim durmayacak, devam edecek. Değişim ve etkileşimin oldukça yoğun yaşandığı günümüz dijital dünyasında küçük, büyük hepimizi önemli sorumluluklar düşüyor.

TEKNOLOJİ BİZİ HASTA EDİYOR -3

İnternet ve Teknoloji

Sosyal, dijital mecralarda topluma dikte edilen, yaşam tarzlarının, ideolojilerin, kültürlerin, inançların, algıların tüketicisiyiz. Ve bu çoğu zaman bireylerin bilinçli bir tercihi olmayabilir.

lightbulb_outline Unutmayın, gerçek hayatta suç sayılan her şey, internette de suçtur.
Toast Alert...