Size nasıl yardımcı olabilirim?
Dijital Oyunlar

Blog

SOSYAL MEDYADA ÇOCUK MAHREMİYETİ

İnternet ve Mahremiyet

Sosyal medya araçlarının ortaya çıkmasıyla birlikte kişiler uzun zamandır görmedikleri arkadaşlarını bulma imkânına, onlardan birçok kanal aracılığıyla haber alma, takip etme, kendileri hakkında paylaşım yapma imkânı bulmuşlardır. Özellikle fotoğraf paylaşımının arttığı da açıkça görülebilmektedir.

ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ VE MAHREMİYET: TAKİP EDİLMESİ GEREKEN SÜREÇLER

Bilinçli İnternet Kullanımı

İnsan, doğası gereği diğer insanlarla veya belirli kişilerle temas halindedir. İnsanın diğer insanlarla iletişim halinde olması, ilişkiler kurması, insanın sosyal varlık olmasının bir sonucudur.

ÇOCUKLARIN ÇEVRİM İÇİ İSTİSMARI

İnternet ve Mahremiyet

Geçtiğimiz günlerde Amerika merkezli bir e-alışveriş sitesinde, çocuk kaçakçılığı ve ticareti yapıldığına dair kanıtlar, iddiaları doğrular nitelikte idi. "Wayfair Skandalı" olarak gündem olan bu olay ilk değil. Çocukların cinsel olarak istismar edildiği, şiddete uğradığı, Pedofillere pazarlandığı Pizzagate Olayı da, dünya çapında çok konuşulan, çocukların çevrim içi yollarla nasıl istismar edildiklerini gösteren olaylardan. Basına yansıdıkça haberdar olduğumuz bu vakıalar, çocuklarımızın bugün dijital ortamlarda hangi tehlikelerle karşı karşıya kalabileceklerinin de en büyük kanıtlarından.

ÇEVRİMİÇİ ÇOCUK İSTİSMARI İÇERİKLERİ İLE NASIL BAŞA ÇIKABİLİRİZ?

İnternet ve Mahremiyet

İnternet, toplumumuzun büyük bir kesimi tarafından etkin bir şekilde kullanılan ve kullanımı her geçen gün artan bir mecradır. Bu durum çevrimiçi ortamlardaki risklerin de artmasına yol açmaktadır. Hem olumlu hem olumsuz birçok etkisinin olduğu teknolojinin olumsuzluklarından gençler ve çocuklar yetişkinlere nazaran daha çok etkilenmektedirler. Teknolojinin olumlu kullanımı çocukların gelişiminde birçok fayda sağlayabilirken kimi zaman da tehlikeleri beraberinde getirip çeşitli mağduriyetlere yol açabilmektedir. İnternette karşılaşılabilen büyük tehditlerden biri çevrimiçi çocuk istismarıdır ve küçük yaştaki çocuklar bu gibi büyük tehditlere karşı savunmasız durumdalardır.

TEKNOLOJİ ÇAĞININ E-HASTALIKLARI

İnternet ve Sağlık

Teknoloji alanındaki değişim ve gelişmelerle birlikte daha önceden farklı birçok cihaz ile kullanılan uygulamalar tek bir cihaz üzerinden kullanılmaya başlanmıştır. Tek bir cihaz üzerinden her şeyi yapabilmenin faydaları göz ardı edilemezken bu faydaların beraberinde getirdiği olumsuzluklar da bir o kadar baş edilemez duruma gelmiştir.

SOSYAL MEDYA ALGIMIZI NASIL YÖNETİYOR?

Sosyal Ağlar

Teknolojinin hızla gelişmesi ile kişilerin bilgiye ulaşmaları ve bu bilgileri aktarmaları oldukça kolay bir hale gelmiştir. Kişiler istedikleri gibi içerik ve bilgi paylaşma imkânına sahipler ve aynı zamanda ilgi alanları doğrultusunda kendilerini gelişme amaçlı paylaşılan bilgilerden de istifade edebilmektedirler. Bilgilere erişimin hızla olmasının getirdiği avantajların yanı sıra dezavantajları da bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi kaynakların güvenirliği konusudur. Herhangi bir konu hakkında internette araştırma yaparken kısa zamanda birden çok kaynak karşımıza çıkmakta ve bu bilgilerin bazıları kimi zaman bizleri yanıltabilmektedir. Tam da bu noktada bilginin istenilen şekilde evirilmesi ve bir algı yaratmak uğruna değiştirilebileceği gerçeğini unutmamak gerekir.

KORONAVİRÜS (COVID-19) DÖNEMİNDE FOMO MU? JOMO MU?

Bilinçli İnternet Kullanımı

Covid-19’un ortaya çıkışı ile birlikte herkesin hayatında birçok değişiklik oldu ve günlük yaşam rutinleri tamamıyla değişti. Bazı kişiler koşulları sebebiyle çalışmaya bir süreliğine ara verirken bazı kişiler ise uzaktan çalışmaya devam etmekteler. Tabi, her bireyin farklı yapı ve kişiliğe sahip olması sebebiyle bu sürece adapte olmak da herkes için aynı olmadı. Kişiler böyle ciddi bir salgın tehdidi karşısında kendilerini güvende hissetmek ve mevcut duruma hâkim olmak isterler. Bu durumun bir etkisi olarak da kişilerin salgından korunma ve salgın hakkında daha fazla bilgi edinme ihtiyaçlarının doğması kaçınılmaz olmuştur.

SOSYAL MEDYA ARAÇLARI VE OLASI RİSKLERİ

Bilinçli İnternet Kullanımı

Günümüzde sosyal medya araçlarının kullanımı birçok kişi tarafından neredeyse yemek içmek kadar önemli hale gelmiş, bir alışkanlık haline dönüşmüştür. Sosyal medya araçları toplum, kültür, yaş, cinsiyet ayırt etmeksizin herkesin ortak bir mecrada buluşabildiği bir sosyalleşme aracı olmuştur. Sosyal medya araçlarının her biri birbirinden farklı ya da ortak özelliklere sahip olabilmektedir. Bazı sosyal medya araçları kişilerin bilgi, ilgi alanlarını paylaşma ve iletişim kurmalarına yönelik kullanılırken bazıları ise sadece eğlence amaçlı kullanımına imkân tanımaktadır. Bunların yanı sıra sosyal medya araçları, kimi kişiler için sosyalleşmekten kaçtıkları ve sadece çevresinde olup bitenleri takip etme aracıyken kimi kişiler için ise diğer kullanıcılar tarafından beğenilme, takdir edilme, kısa yoldan şöhret olma veya para kazanma amaçlı kullanılabilen mecralardır.

KORONAVİRÜS (COVİD-19) SALGINI VE KORONAFOBİ ETKİSİ

İnternet ve Sağlık

Dünya Sağlık Örgütü, Covid-19’un dünya genelinde tüm kişilerde endişe ve panik uyandıran bir salgın olduğunu duyurmuştur. Kişilerin endişe ve panik haline sürüklenmelerinin sebebi ise salgına maruz kalmış olmaları veya virüse yakalanma ihtimallerinin kişiler üzerinde büyük bir tehdit oluşturmasıdır.

DİJİTAL DÜNYANIN KARANLIK YÜZÜ, DOXING!

İnternet ve Bilgi Güvenliği

Gerçek yaşamda mahremiyetimize nasıl önem veriyorsak,hayatımızın bir parçası haline gelen dijital medyada paylaştığımız içeriklerde de mahremiyetimizi korumamız aynı derecede önem taşımaktadır. Peki, dijital dünyada mahremiyetimize gölge düşürebilecek doxing tehlikesinin farkında mıyız?

lightbulb_outline Üslup her şeydir. İnternette nazik ve saygılı bir dil kullanın. Hiç kimsenin kişiliğini ve çevrimiçi itibarını zedeleyici davranışlarda bulunmayın.
Toast Alert...